En kvalitetsmärkning för samisk besöksnäring

Den samiska flaggan har vajat i Norge, Finland, Ryssland och Sverige sedan 1986.
Foto: Kalle Jonasson Collberg

Vad är Sápmi Experience?

Kvalitet, hållbarhet, säkerhet och trovärdighet är ledord för Sápmi Experience. Företag som erhållit Sápmi Experience har en helhetssyn på den livsmiljö som Sápmi utgör. De kan berätta om den och de är professionella på att ta hand om besökaren i denna livsmiljö. ivermectin and 5% permethrin När man möter företag som har Sápmi Experience, då vet man att det är äkta samiska upplevelser med samiska värdar som erbjuds.

Samisk besöksnäring inom ramen för detta sigill ska ha sin utgångspunkt i det gemensamma samiska livsmiljöarvet. what is ivermectin lotion

Samisk besöksnäring ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär en kulturell och social förankring i det samiska samhället och den samiska värden är en förmedlare av samiska värderingar och levnadssätt. ivermectina para humanos en gotas Turistföretagande som har Sápmi Experience strävar efter hållbarhet socialt, kulturellt, ekologiskt och företagsekonomiskt. Det innebär bland annat ett turistföretagande som respekterar samekulturens integritet och motarbetar att den används för turistisk objektifiering.

Ur motiveringen

”Beslutsgruppen i Sápmi Experience godkänner Fjällhästen AB som Sápmi Experience företag. Vi finner att ansökan, företagsgranskarens rapport och referenspersonernas omdömen om företaget talar för att Fjällhästens verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att det är ett föredöme för samisk besöksnäring.”

”Fjällhästen har i många år levererat förstklassiga ridupplevelser på samiskt vis. Kunnandet om och respekten för den samiska livsmiljön är stor. Det fantastiska är att gästerna deltar i en resa både över fjället och i den samiska kunskapen. Fjällhästen verkar också målmedvetet för att hållbarhet och lokal förankring ska vinna terräng i Ammarnästrakten. Fjällhästen är värdiga att som första företag bli godkända i Sápmi Experience.”

14 april 2011

Dan Jonasson, projektledare VisitSápmi

Läs mer:
Sápmi Experience → Sápmi-sameland →