Vad är Ekoturism och Naturens bästa?

Vilodag i hagen nere vid Tjulån.
Foto: Fjällhästen/gäst

Naturens Bästa

Naturens Bästa är det första kvalitetsmärket för ekoturism på norra halvklotet. Naturens Bästa är en kvalitetsmärkning av svensk ekoturism. Kvalitetsmärkningen sjösattes under FN:s internationella Ekoturismår 2002.
Märkningen är skräddarsydd för att garantera hög kvalitet på arrangemangen i kombination med naturskydd, ett mer miljöanpassat resande, och en omsorg om resmålets kulturvärden.
Naturens Bästa är ett gemensamt varumärke för Sveriges duktigaste naturarrangörer och deras bästa arrangemang.
Naturens Bästa visar helt enkelt vägen till de bästa och mest hållbara naturarrangemangen.

Ekoturism

Ekoturism är kvalitetsturism som:

– ger resenären oförglömliga upplevelser
– ger skyddsvärd natur och kultur ett ekonomiskt värde de annars inte skulle ha haft
– skapar klirr i kassan hos bygdens företag
– erbjuds av kunniga och lokalt förankrade arrangörer
– bidrar aktivt till att bevara vårt natur-och kulturarv
– strävar efter bästa möjliga miljöanpassning

Fjällhästen är godkänd arrangör av svensk ekoturism sedan maj 2002

Ur Märkningskommitténs motivering:
Fjällhästen är inte bara en duktig arrangör av exklusiva ridturer genom en av Europas största vildmarker. Här finns även en viktig samisk dimension, och för företaget är det självklart och naturligt att hästarnas välbefinnande liksom gästernas säkerhet alltid sätts i första rummet.
Fjällhästen märker turridning med islandshästar runt Ammarnäs och i Vindelfjällens Naturreservat med Naturens Bästa.

Läs mer:
Naturens Bästa → Ekoturismföreningen → Fjällhästens presentation på Naturens Bästa →